Zásady ochrany osobních údajů

Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).

 

Subjekt: fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou předmětem zpracování.

Správce: fyzická nebo právnická osoba, která shromažďuje, zpracovává, archivuje a likviduje osobní data subjektu v souladu s výše uvedeným nařízením a dalšími zákonnými normami ČR.

 

1. Správcem osobních údajů je Jaroslav Hofman, Chata Hofman,Bublava 532,35801,

IČ 04595343.

2. Kontaktní údaje: Jedlová 966/17,Karlovy Vary,36017,telefon: 603570236

3. Správce zpracovává osobní údaje subjektů k účelům naplnění smlouvy mezi správcem a subjektem osobních údajů, dále podle zákonných norem ČR a pro naplnění oprávněných zájmů správce. Těmito osobními údaji jsou: jméno a příjmení, adresa telefonní číslo, emailová adresa (v případě potřeby doplnit další, např. Číslo osobního dokladu, platební údaje apod.). Jiné osobní údaje subjektu správce nezpracovává.

4. Správce zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy, pro ochranu oprávněných zájmů subjektu a po dobu, kterou mu ukládají zákonné normy. Po uplynutí výše uvedených důvodů je správce povinnen osobní údaje subjektu vymazat.

5. V rámci plnění svých zákonných povinností poskytuje správce osobní údaje subjektů dalším zpracovatelům. S těmito zpracovateli má správce uzavřenou řádnou smlouvu a výše uvedení zpracovatelé jsou vázáni při zpracování osobních údajů mlčenlivostí. V souladu s článkem 32 nařízení přijal správce i všichni externí zpracovatelé osobních údajů přiměřená technická a organizační opatření pro zabezpečení osobních údajů zákazníků. Veškeré elektronické zpracování osobních údajů probíhá na zabezpečeném technickém zařízení.

6. Přístup k osobním údajům mají zpracovatelé pouze v míře nezbytné pro plnění úkolů ve prospěch správce.

7. Subjekt údajů má právo požadovat od správce informaci o nakládání se svými osobními údaji. Dále má právo požádat o opravu svých osobních údajů nebo jejich výmazání správcem, pokud toto není v rozporu se zákonnými normami či oprávněným zájmem správce.

8. Subjekt má právo požadovat po správci vysvětlení, pokud má podezření, že zpracováním osobních údajů správcem došlo k narušení jeho soukromého nebo osobního života. Stejně tak má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjekt má také právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě podezření, že správce porušuje ustanovení nařízení.

 

Kontakt

Chata-Hofman-Bublava Bublava 532
Bublava
35801
+420603570236 +420725016066 apartmany.bublava.hofman@seznam.cz